Úvodní stránka
21.11.2007 | 

Vítejte na úvodní stránce prezentace stavby "Praha - Beroun, nové železniční spojení".

 

Stavba "Praha - Beroun, nové železniční spojení" je především novostaba železniční tratě mezi železničními stanicemi Praha Smíchov a Beroun (s tunelem Barrandov délky necelých 25 km), kompletní rekonstrukce stanice Beroun a rekonstrukce úseku Beroun - Králův Dvůr. V Praze je nová železniční trať odbočkou napojena ještě na rekonstruovanou zdvojkolejněnou trať do stanice Praha Krč.

Investorem stavby je Správa železniční dopravní cesty s.o. (GŘ Ing. Jan Komárek, HIS Ing. Karel Kala).

Generálním projektantem je SUDOP PRAHA a.s. (GŘ Ing. Josef Fidler, HIP Ing. Miroslav Krsek). Projektantem tunelu Barrandov je METROPROJEKT Praha a.s. (koncepce tunelu, projet střední a berounské část - Ing. Otakar Hasík) a SUDOP PRAHA a.s. (projekt pražské části - Ing. Michal Gramblička).

Stavba tvoří první úsek západní větve III. tranzitního železničního koridoru Praha - Plzeň - Cheb - st. hranice SRN.

V odkazech v menu se dozvíte o historii přípravy projektu, o jeho účelu a najdete zde základní informace o připravované stavbě. Galerie obsahuje některé vizualizace stavby.